#Sever 1#Sever 2#Sever 3#Sever 4

Nội dung phim

Người đàn bà đó không thể sinh được con nối dõi cho gia tộc cho nên đã bị những hình phạt. Một cuộc trừng phạt tập thể dành cho người đàn bà không thể sinh con đó. Người đàn bà đó cũng không biết tại sao lại không thể có được con những mà giờ đây người đàn ông đó đang bị những người đàn ông trong gia tộc cưỡng hiếp không chút thương tiếc. Số phận của những người đàn bà trong cái gia tộc này đều là như thế. Nếu không thể sinh con nỗi dõi cho gia tộc sẽ biến thành những nô lệ tình dục cho những người đàn ông đó dụ tập thể đầy kích thích. Và những người đàn bà đã bị bắt làm nô lệ tình dục

Diễn viên tham gia phim

N/A