#Sever 1#Sever 2
Số nữ chiến binh của thần sau cuộc xâm lăng của quỷ tập cuối

Số nữ chiến binh của thần sau cuộc xâm lăng của quỷ tập cuối

Nội dung phim

Và người đứng đầu của những nữ chiến binh cũng như thế. Cuối cùng thì họ cũng là phụ nữ cũng là con người cũng có những dục vọng và ham muốn. Và nhất là dù trong tim vẫn hướng về những bị thần nhưng mà họ cũng không thoát khỏi thực tế. Họ đã bị những vị thần bỏ rơi không thể không thất vọng. Và bắt đầu chìm đắm dần trong cái thế giới của quỷ. Ngày ngày người đứng đầu những nữ chiến binh cùng những người khác dần chìm vào trong những ngày đen tối nhất. Họ lúc đó chỉ biết gửi những hi vọng có ngày thoát khỏi số phận làm nô lệ của quỷ qua những lời cầu nguyện

Diễn viên tham gia phim

N/A