#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Tuy rằng chuyện tấn công sứ sở thần tiên đó đã thất bại nhưng mà anh ta đã thành công lẻn vào bên trong sứ sở thần tiên và bắt đầu một kế hoạch chiếm cứ lấy sứ sở này anh ta đã bắt đầu cùng với những cô gái xinh đẹp trong đó làm tình với nhau. Và hơn nữa cũng đã thành công biến nữ vương của sứ sở thần tiên thành nô lệ tình dục của anh ta. Qua đó địa vị và quyền lực của anh ta cũng ngày càng lên cao cũng chính lúc đó anh ta bắt đầu leo lên làm người đứng đầu cao nhất của sứ sở này và hơn nữa là người đàn ông duy nhất và là con người

Diễn viên tham gia phim

N/A