#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Những chúa quỷ lạc vào thế giới bị phong ấn làm cho mất đi hết sức mạnh muốn hồi phục lại sức mạnh những chúa quỷ rất càn tình dục. Những chúa quỷ đi khắp nơi tìm kiếm đối tượng quan hệ tình dục với nhau sung sướng. Những kẻ đó phun đầy tinh dịch vào bên trong những nữ quỷ. Những nữ quỷ sung sướng không ngừng sung sướng rên rỉ khi cảm nhận có cảm giác có sức mạnh. Những chúa quỷ liền quay lại đi phá phong ấn nhưng mà lại bị những kẻ bảo vệ phong ấn lần nữa hiếp dâm. Những chúa quỷ rất tức giận khi mà bị mất sức mạnh nên đã thua. Và lại bị những kẻ bảo vệ phong ấn đó hiếp dâm

Diễn viên tham gia phim

N/A