#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Những nữ sinh trong trường học trong một đêm tối ở phòng học đã bầy trò triệu hồi ma. Và thật sự những nữ sinh đó đã triệu hồi được một con ma hồ ly dâm dục. Con ma hồ lý đó đã nhập và ba cô gái là nữ sinh ấy. Và từ đó con ma hồ ly dâm dục đã điều khiển cả ba cô gái ấy cùng với những người đàn ông làm tình với nhau. Con ma hồ ly đó cần những cô gái đó làm tình dục với đàn ông là để tích lũy năng lượng. Con ma hồ ly đó đã biến những nữ sinh ấy thành những cô gái dâm dục ham muốn được làm tình mãnh liệt

Diễn viên tham gia phim

N/A